dimarts, 19 de juny de 2012

COMIAT

Ja hem acabat el projecte i aquesta és la darrera passa per finalitzar l’assignatura. El grup, després de tot aquest procés, hem parlat i debatut sobre què ha estat el més positiu i negatiu pel grup, els punts febles i forts i quines millores realitzaríem al nostre treball.  

El més positiu del treball en grup, per a nosaltres, ha estat que hem après a manejar tecnologies 2.0. Hem hagut de crear i gestionar un blog, un wiki i el Zotero, un programa de gestió bibliogràfic. A més, s’ha de tenir en compte que totes aquestes activitats les hem hagut de desenvolupar sense coneixe’ns, a distància, en un entorn virtual. Aquest fet, el de treballar en un entorn virtual, també ha estat positiu per a nosaltres, ja que hem après una forma nova i diferent de fer feina. Ha estat una molt bona experiència.

Pel que fa als aspectes negatius, creiem que no n’hi ha. Hem après a coordinar-nos i a planificar les activitats, a cercar informació, a treballar a distància, a manejar noves tecnologies, etc. En resum, no hi ha aspectes negatius.

Ara, al final del procés, estem en condicions de discutir quins han estat els nostres punts febles i forts. Dels nostres punts febles, cal destacar-ne un: el retard. Sempre, a cada PAC, hem iniciat les tasques amb retard. A l’inici de cada activitat, semblava que teníem tot el temps del món i llavors havíem de córrer per poder acabar l’activitat a temps. Ja al principi érem conscients d’aquest defecte, però ha estat impossible modificar aquesta conducta.

Pel que fa als punts forts, cal destacar la connexió que hem tingut. Podem dir que la col·laboració, la coordinació i la participació del grup ha estat excel·lent. Ens hem entès a la perfecció i aquesta relació s’ha vist reflectida en el projecte. En resum, el procés ha estat molt fluït i no hem tingut cap problema ni cap mal entès.  

Finalment, en relació a les millores, cal dir que tot es pot millorar, des de la relació entre els membres del grup fins a el projecte en si. Però, si haguéssim de destacar un aspecte a millorar, seria, probablement, la planificació i no deixar les activitats per al final.

Per acabar, només dir-vos que espera'm que us agradi el nostre blog. Ha estat tot un plaer!

Lletres catalanes

diumenge, 17 de juny de 2012

AVÍS A FUTURS NAVEGANTS

Benvolgut intenauta,

   Si ha arribat fins aquí és que s'ha topat amb el nostre Blog, Lletres Catalanes 2012. Tant si és per casualitat, com si la deriva de la xarxa l'ha fet ancorar a les nostres terres digitals o bé, si per algun altre motiu o força imperiosa s'ha vist abocat al nostre Blog i a la seva lectura, sàpiga que aquí hi trobarà principalment un diari de treball, que descriu alguns aspectes referents al procediment i la elaboració d'un projecte de treball que versa sobre la literatura, la llengua i el territori. No obstant això, cal advertir a l'internauta que aquí no hi veurà cap informació pròpia del projecte sobre la literatura, la llengua i el territori. Aquí només podrà llegir opinions, pensaments i judicis valoratius, agrupats en diferents categories, que fan referència, com s'ha dit, al procés. També pordrà trobar un espai semblant als altres, però d'una naturalesa més d'estar per casa, l'Àgora, que és un espai de lliure reflexió dels membres del nostre grup i que es refereix, també, al procés i, pròpiament, esdevé un espai de comentari més relaxat.
  

dilluns, 11 de juny de 2012

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE.

El grup Lletres Catalanes ens decantàrem per treballar el focus 2 “Criteris i arguments que poden definir una literatura no lligada a la llengua sinó a un espai polític i geogràfic. Exemples i polèmiques a Europa “. La concreció del tema del projecte no fou fàcil. Hi havia dues postures: els que volien parlar única i exclusivament de la literatura catalana, i els que s’estimaven més parlar d’altres situacions literàries de països com Bèlgica, Suïssa, etc. Finalment arribàrem a l’acord de tractar tan la literatura catalana, com la literatura d’altres països europeus. Després d’haver acordat el tema del projecte, decidir el títol fou fàcil: “Literatura europea: llengua o territori

Us heu aturat mai a pensar si un llibre escrit en castellà a Catalunya és literatura catalana? La majoria de vosaltres direu que sí. Però, i un llibre escrit en anglès a Irlanda (idioma cooficial del país)? No seria, en aquest cas, literatura irlandesa? I un llibre escrit en francès a Bèlgica? Que preval, a l’hora de definir una literatura, la llengua o el territori? La literatura pertany a la llengua que la vehicula, o bé pertany al territori que l’ha vist aflorar? Fins i tot es podria anar més enllà, és la literatura fruit d’una determinada cultura? Avui dia, no seria res estrany, trobar «deslocalitzacions» culturals, fruit de la globalització. Cada cop més les diferents cultures, «provincianes», estan a l’abast de més gent, i l’assimilació cultural és un fet cada cop més habitual. No és cap raresa veure occidentals cultivant cultures orientals, o veure orientals ben doctes amb «disciplines» tradicionalment occidentals o europees. Així doncs, la convergència cultural ens condueix a una universalització dels diferents coneixements i de les diferents tradicions. És que els americans d’origen irlandès no estan cultivant la cultura irlandesa? Aleshores, si és així, la cultura americano-irlandesa, pertany a una llengua, a un territori? O, a aquells que són portadors de la cultura?

Les pertinences culturals, la majoria de les vegades, responen a intencions polítiques i proteccionistes, i molts cops no fan justícia al que la realitat ens diu. Podem afirmar que la literatura catalana és aquella que es fa a Catalunya? Sense cap mena de dubte, sí. Podem afirmar que la literatura catalana és aquella feta en català? Òbviament, sí. La problemàtica rau en aquelles manifestacions que tot i estar vinculades al territori, no tinguin un lligam cultural amb aquest. Oscar Wilde, amb la seva Salomé, fa literatura anglesa o francesa? Un escriptor d’origen no català, que escrigui en català, fa literatura catalana? Un escriptor d’origen no català que escriu en castellà, des de Catalunya, però sense vincular-se culturalment, fa literatura catalana? Heus aquí la qüestió...

 PRESENTACIÓ DEL PROCÉS.

Aquesta assignatura ens ha suposat tot un repte. Hem tingut problemes i contratemps de tot tipus. Primer, tinguérem problemes informàtics, sobretot pel que fa a la gestió del blog, del wiki i del zotero. Anàvem molt desorientats, ja que es tractava de gestionar programes completament desconeguts per a nosaltres. A més, a vegades no acabàvem de tenir clar que era el que se’ns demanava. A més d’això, un dels membres del grup es va donar de baixa inesperadament. Aquest fet ens va obligar a refer la planificació i els acords. Això no obstant, a pesar de tots aquests contratemps, hem aconseguit entregar totes les PACs a temps.

Fins aviat!

dilluns, 4 de juny de 2012

TREBALLAM JUNTS


Ja esteim a la darrera fase del projecte, i personalment crec que puc dir que els membres del grup esteim satisfets de com ha anat tot.
Vàrem començar aquest projecte sabent poca cosa de cada un dels membres que formam el grup Lletres Catalanes, només teníem coneixement d'allò dit a la presentació de l'aula. Per tant, vàrem començar un projecte a “cegues”, havent de confiar en allò dit o llegit a una pantalla d'ordinador, i en la resposta que tendríem cada un dels membres del grup enfront a l'assignatura. I la veritat és que ha estat genial!
El treball en equip ha estat enriquidor, no només m'ha ensenyat a treballar en xarxa sinó que també a confiar en gent que no coneixes. Com bé sabem, en aquest projecte, s'ha de tenir confiança amb la resta dels membres i sobretot respecte, fet que fa que tot el grup funcioni i poguem arribar a la fita proposada, com hem fet nosaltres.
Poc a poc ens hem anat coneguent, i definint les competències de cada un, unes competències que a l'hora de fer el projecte s'han vist reflectides.

Treballar amb aquest equip ha estat molt gratificant, per tant esper que en una futura assignatura ens tornem a “topar”.

COMUNICACIÓ A LA XARXA


Ja esteim a la recta final d'aquesta darrera PAC i la comunicació ha estat imprescindible per dur a terme el treball. Com sempre, hem estat en continu seguiment del què anam fent, i sempre parlant del què hem de fer, de com ho volem fer, de per quan tenir-ho fet i un llarg etcétra. Hem seguit la mateixa línea que a les anteriors PACs a l'hora d'intercanviar informació entre tots els membres del grup (xat, correus, espai del grup...) i ens ha anat molt bé, de fet, ja ens comunicam com si ens coneguéssim de fa estona, però així sí, sempre sense faltar al respecte.
La comunicació en aquesta darrera PAC fins ara ha estat molt concreta, ja teníem el projecte quasi enllestit i per tant només havíem de debatre quatre coses per a millorar el resultat final. Ara ens queda una darrera part de dins aquesta PAC i això ens suposarà estar encara més comunicats, ja que el tipus d'activitat que ens espera és totalment diferent a la feta fins a dia d'avui.

diumenge, 3 de juny de 2012

ACTITUD DIGITAL CÍVICA - PAC FINAL


   Cal destacar la qualitat de les relacions interpersonals entre tots els membres del grup. S'ha assolt un nivell de conficança i de col·laboració òptims, tots ells derivats dels compromisos individuals vers la feina i el projecte. En aquesta última PAC, com en les altres, s'han debatut les qüestions que s'han considerat oportunes, s'han fet propostes, s'han votat, s'han acceptat i s'han rebutjat sempre que s'ha escaigut, sempre amb la màxima cordialitat i respecte vers els companys. Per tant, hem de destacar les bones actituds cíviques de cadascun dels membres que, òbviament, s'han volcat en l'entorn digital. 

   Per últim, hem de remarcar que, malgrat la familiaritat de tracte que hem anat guanyant entre nosaltres, hem anat mantenint les formes de cortesia en tot moment a través de totes els vehícles de comunicació que hem emprat: els correus electrònics, els xats i els videoxats.

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE - PAC FINAL

En aquesta darrera PAC hem continuat els procediments habituals en les altres PAC. Hem realitzat una planificació temporal i un repartiment de tasques (que inclouen les diferents tasques individuals, les tasques col·lectives i les tasques de control). De moment, en aquesta PAC anem seguint el guió de la planificació, és a dir, no s'ha comès, fins el moment, cap dels errors d'execució (pel que fa al temps) que havíem patit en les PACs anteriors. Cal destacar que les diferents tasques i funcions estan del tot consolidades, tothom ha comlert i compleix amb els seus compromisos, les tasques de control es realitzen satisfactòriament. El treball en xarxa, necessari perquè el repartiment de la feina no esdevingui simplement una «divisió del treball» a l'estil d'una cadena de muntatge, cada cop s'ha anat consolidant més i ara és una forma natural de treballar dins el grup. És, potser, una de les coses que més ens ha satisfet, el grau d'interacció, comunicació i treball en xarxa està sent tot un èxit. Fins ara, sobretot en les PAC 2 i 3, aquests procediments han quedat molt interioritzats degut a la semblança de les activitats; no obstant, ara, en aquesta darrera PAC haurem de fer front a diferents activitats, de naturalesa distinta a les anteriors, així que haurem d'afinar encara més la nostra manera de treballar. Esperem que el resultat també sigui exitós.